HOTLINE
0907.889.677 - 0977.936.959

Khung tổng đài và Card nâng cấp tổng đài KX-TES824

Share Button

Khung tổng đài và Card nâng cấp tổng đài KX-TES824

Giá: Liên hệ

Đặc tính sản phẩm

Tổng đài KX-TES824

– Dung lượng 03 trung kế – 08 máy nhánh.

– Nâng cấp tối đa 08 trung kế – 24 máy nhánh.

– Tích hợp sẵn tính năng ghi âm lời chào Disa, nâng cấp tối đa 2 kênh (card KX-TE82491).

– Có khả năng nâng cấp tính năng hiển thị số gọi đến Caller ID (card KX-TE82493 hoặc KX-E82494).


1. Card KX-TE82474 nâng cấp 8 máy nhánh, hỗ trợ tổng đài KX-TES824

KX-TE82474

 

KX-TE82474 : (Xuất xứ Việt Nam)
– Card nâng cấp 08 máy nhánh dùng cho tổng đài KX-TES824.

 


2. Card KX-TE82480 nâng cấp 2 trung kế – 8 máy nhánh, hỗ trợ tổng đài KX-TES824

KX-TE82480

 

KX-TE82480 : (Xuất xứ Việt Nam)
– Card nâng cấp 02 trung kế – 08 máy nhánh dùng cho tổng đài KX-TES824.

 


3. Card KX-TE82483 nâng cấp 3 trung kế – 8 máy nhánh, hỗ trợ tổng đài KX-TES824

KX-TE82483

 

KX-TE82483 : (Xuất xứ Việt Nam)
– Card nâng cấp 03 trung kế – 08 máy nhánh dùng cho tổng đài
KX-TES824.

 


4. Card KX-TE82491 nâng cấp 3 trung kế – 8 máy nhánh, hỗ trợ tổng đài KX-TES824

KX-TE82491

 

KX-TE82491 : (Xuất xứ Việt Nam)
– Card nâng cấp thêm 1 kênh Disa dùng cho tổng đài KX-TES824.
– Thời gian ghi âm lời chào Disa tối đa là 180 giây.

 


5. Card KX-TE82492 hỗ trợ tổng đài KX-TES824

KX-TE82492

 

KX-TE82492 : (Xuất xứ Việt Nam)
– Card VoiceMail dùng cho tổng đài KX-TES824.
– Hỗ trợ 24 mailbox, thời gian ghi âm MailBox tối đa là 60 phút.

 


6. Card KX-TE82493 hỗ trợ tổng đài KX-TES824

KX-TE82493

 

KX-TE82493 : (Xuất xứ Việt Nam)
– Card nâng cấp tính năng hiển thị số gọi đến (CID) dùng cho tổng đài KX-TES824.
– Hỗ trợ 3 trung kế và hiển thị tất cả các máy nhánh.

 


7. Card KX-TE82494 hỗ trợ tổng đài KX-TES824

KX-TE82494

 

KX-TE82494 : (Xuất xứ Việt Nam)
– Card nâng cấp tính năng hiển thị số gọi đến (CID) dùng cho tổng đài KX-TES824.
– Hỗ trợ 3 trung kế và hiển thị tất cả các máy nhánh.

 


8. Card KX-TE82461 hỗ trợ tổng đài KX-TES824

KX-TE82461

 

KX-TE82461 :
– Card điện thoại cửa dùng cho tổng đài KX-TES824.              
– Hỗ trợ 4 cửa

 


9. Card KX-TE30865 hỗ trợ tổng đài KX-TES824

KX-TE30865

 

KX-TE30865 :
– Điện thoại cửa dùng cho tổng đài KX-TES824.